Posts tagged ‘Samanhoedi’

June 23, 2011

Kenapa Tirto?

KOLONIAL Belanda melibatkan pemilik modal asing untuk agenda penjajahannya. Nusantara dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi industri penjajah barat. Dihadapkan pada kenyataan ini, ulama Islam mesti memberikan tindakan.

Haji Samanhoedi (1868-1956) segera membangun organisasi Sjarikat Dagang Islam, 16 Oktober 1905, di Surakarta. Guna memperluas informasi dalam upaya pembentukan organisasi niaga tersebut, terlebih dulu diterbitkan buletin Taman Pewarta, media ini mampu bertahan selama 13 tahun, 1902-1915.

read more »

Tags: ,